Talenten Talentenspel Leuven

Wens je meer stroming en focus in je leven ? Dan is het Talentenspel waarschijnlijk iets voor jou. Het helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen in je leven, je loopbaan, bij koersveranderingen en ingrijpende gebeurtenissen. Ontdek al spelend je twaalf talenten en hoe je die kunt inzetten in je leven en werk. Zodat je meer leeft en handelt vanuit passie en levensvreugde. Breng balans in je leven, verander storende patronen. Jij hebt de leiding over jouw leven.

Het Talentenspel geeft inzicht in jouw talenten. Je maakt kennis met wat jou drijft, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Je talenten zijn archetypes die op een dieper niveau inwerken. Je wordt innerlijk geraakt en je voelt je bewustzijn groeien. Het Talentenspel is een zingevingsspel, een bewustwordingsspel.  Het is een instrument om op een speelse manier en snel de diepte in te gaan, op zoek naar je bezieling en passie. Een talentencoach begeleidt je daarin.

Ook in verenigingen en bedrijven wordt het Talentenspel ingezet, bij talentontwikkeling, teambuilding en organisatieontwikkeling. Welke talenten hebben jij, je collega's en je afdeling ? Kom tot een betere samenwerking, een prettiger werksfeer en een goed functionerende organisatie.

Getuigenis

Zoveelste manier om je talenten te ontdekken ? Dit vroeg ik mij af als kleine ervaringsdeskundige. Ik had al geëxperimenteerd met o.a. 'Ik kies voor mijn talent' van Luk Dewulf. Daarnaast de ontdekking van mijn kerntalenten via een methode die je terugbrengt naar je kindertijd, je favoriete speelgoed en je interesses.

Vanuit mijn talent 'Newsfreak' ben ik met een open geest in het Talentenspel gestapt. Oh wat ben ik dankbaar dat dit op mijn pad gekomen is. Het is zoveel meer dan het in kaart brengen.van je talenten. Het spel helpt je je levensmissie helder te krijgen en hoe je je talenten, ook diegenen die wat verdrongen zijn in de loop van de jaren, kan inzetten om in je volle kracht je leven te leiden. Als ik naar mijn levensboom kijk wordt ik er nog altijd warm van. Het is heerlijk om als koningin je innerlijk koninkrijk met je talenten te overschouwen.

Met een pak inspiratie en hernieuwde energie ben ik aan de slag gegaan met concrete acties die bijdragen aan mijn zingeving en welbevinden. Het geeft me een innerlijke rust nu ik mijn richting ken. Dat ik dit Talentenspel mocht doen bij iemand die ik voor 100% vertrouw, zorgde er ook voor dat ik me ongeremd kon openstellen. Ik kan het iedereen aanbevelen!
Ingrid, Aarschot

 Hoe werkt het Talentenspel ?

Talentenspel leuven

Het Talentenspel gebruikt het beeld van een innerlijk koninkrijk waarbinnen jouw talenten werkzaam zijn. Uit ruim negentig talenten kies je er twaalf die jouw innerlijke koninkrijk vertegenwoordigen.

Eerst ontdek en ontmoet je jouw twaalf talenten. Je kijkt hoe je je talenten nu inzet en wat ze nodig hebben om samen te werken. Je lost conflicten op, laat de talenten relaties aangaan. Het is duidelijk hoe je je talenten beter kunt inzetten in je leven. In het begin speel je op een wereldbord waarop de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) zijn terug te vinden.

Het tweede bord is een levensboom waar je je talenten een plaats op geeft. Welke talenten gebruik je voor jezelf en je persoonlijke ontwikkeling ? Welke talenten zet je in bij interpersoonlijke relaties ? Zo groeit al spelend en snel het inzicht wat je levensmissie is. Vind je authentieke plek en stap je eigen pad.

 

Op basis van oude wijsheid

De basis van het Talentenspel wordt gevormd door archetypen, mythen, de vier elementenleer, de mystiek van de twaalf, de reis van de held en de Kabbala levensboom. Het Talentenspel is verder geïnspireerd door het werk van Joseph Campbell, Carl Gustav Jung en Ken Wilber.

Willem Glaudemans heeft het Talentenspel ontwikkeld.

Praktisch                                                                                                                           Talentenspel Leuven - Levensboom     

Je speelt het Talentenspel individueel - in een persoonlijk traject, of in groepsverband.
De individuele sessies duren 2-3 uur per keer. Gemiddeld is er 8-10 uur begeleiding nodig.

Een gecertificeerde talentencoach begeleidt jou (en je collega's).

Artikels in de media

Laat je talenten bloeien in Happinnez magazine, mei 2012.
Ontdek je levensmissie in Paravisie, juni 2009.